Baví tě informační technologie, řemesla nebo logické úlohy?
Chceš si vyrobit vlastní výrobek, naprogramovat robota, vytisknout něco na 3D tiskárně nebo vyluštit záhadu hlavolamu …
Baví tě objevovat a poznávat nové věci?
Chceš smysluplně trávit svůj volný čas?

Robotika a programování

ROBOTIKA A PROGRAMOVÁNÍ

Robotické včelky, 3D tiskárny, programování s Legem a další technické vybavení. Od mateřinek až po střední školu.

ŘEMESLO A KREATIVITA

Řemeslný kroužek dětem představí základní řemeslné a výtvarné postupy a seznámí je s rozmanitými materiály a nástroji, které se využívají v dílnách. 
Při tvorbě dítě rozvíjí svou zručnost a představivost a podporuje osobitost svého vlastního výtvarného projevu. Naučí se ale i větší všímavosti vůči krásám okolí a spolupráci v rámci skupinových projektů i samostatnosti. Inspiraci pro naše výrobky budeme hledat v řemeslné tvorbě, s jakou se dítě, možná nevědomě, setkává v každodenním životě. 
Baví tě tvořit, vyrábět, vymýšlet? Říkají o tobě, že jsi šikulka, že máš zlaté ručičky, že jsi koumák, na co sáhneš, to se ti daří? Těšíme se právě na tebe. 

LOGIKA

Chceš věcem přijít na kloub? Zkusíme si šifrování, hádanky, hlavolamy, únikovky a hlavně spoustu zábavných i záhadných her. 

Technický klub Litvínov je místo, které v našem městě dlouho chybělo. Nabízíme
zájmové aktivity v oblastech digitální gramotnosti, polytechniky a logiky pro děti a
mládež, ale také širokou veřejnost a rodiny s cílem rozvíjet naše město i lidi, kteří v
něm žijí.
Co nabízíme?
Technické vzdělávání dětí a mládeže prostřednictvím zájmových kroužků, aktivity pro
kvalitní trávení volného času celé rodiny, ale také vzdělávání a rozvoj dospělých,
kteří se chtějí učit novým věcem. Pro ně budou každý měsíc připraveny otevřené
dílny se zajímavými tématy a lektory.
Technický klub v Litvínově vznikl na základě poptávky po rozvoji technických oborů a
zvýšení zájmu o tyto obory. Naším cílem tedy je, abychom dětem a široké veřejnosti
předali hravou formou znalosti, které v těchto oblastech máme a abychom tak zvýšili
potenciál našeho města!
Přidejte se k nám!